MATEMATIKA KORREPETÁLÁS

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS

Nyugodtan kijelenthető, hogy adott tantárgyi sikertelenség hátterében a leggyakoribb ok: a stabil alapok hiánya. Az első öt iskolai év feladata, hogy ezeket az alapokat a gyerekek megkapják. Túl sok indok hangzik el, amikkel takarózni lehet, de a helyzeten ezek mit sem változtatnak: a gyerekek alulmotiválttá, a szülők pedig frusztrálttá válnak.

Az egész matematika- és természettudományos oktatás a közvetlen módon szerzett tapasztalatok meglétére és a tevékenykedtetésre alapoz, így nem lehet meglepődni azon: ha ezek csupán érintőlegesen férnek bele a közoktatás tanóráiba, egyenes az út a későbbi tantárgyi kudarchoz.

A „mateknak” is van saját nyelvezete, szakszavai, szókincse, amelyek birtoklása nélkülözhetetlen a problémák megértéséhez, ezáltal a feladatok helyes megoldásához. Ha ezek nem hangzanak el tudatosan és következetesen a tanórák keretein belül, a matematikai szövegértés képessége nem fejlődik a kívánatos szintre.

Az első foglalkozások alkalmával felmérjük a hiányosságokat, melyeket célzottan felszámolunk, szem előtt tartva a folyamatos pozitív megerősítést a mielőbbi sikerélmény érdekében.

Általános iskolások számára indítunk évfolyamonkénti csoportokat, komolyabb lemaradás esetén akár egyéni vagy páros órákat.

 

 

 

 

 

.